Τα τείχη των Αθηνών
Μάιος 4, 2017
Συνδυασμός δορυφορικής εικόνας, αεροφωτογραφίας, τοπογραφικού υποβάθρου και ιστορικού χάρτη για το κέντρο της Αθήνας.
Ιστορική Χαρτογραφία
Μάιος 20, 2017

Οι δυτικοί λόφοι των Αθηνών

Σχέδιο του Sir William Gell, 1801-1813. Επεξεργασία από το Δίπυλον.

Η περιοχή των Δυτικών Λόφων ενσωματώθηκε εξαρχής στο αστικό περιβάλλον της πρωτεύουσας και έχει έκτοτε αποτελέσει το επίκεντρο μιας ποικιλίας παρεμβάσεων, όπως εξόρυξης λίθων, εξωραϊσμού και αναδάσωσης, ενεργειών ατομικής ή συλλογικής ιδιοποίησης αλλά και εικαστικών δρώμενων. Ως συνέπεια, τα αρχαιολογικά κατάλοιπα έχουν αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις με αποτέλεσμα την υποβάθμιση ή και απώλειά τους.

Το έργο συνίσταται στη συγκέντρωση και επεξεργασία αρχειακού υλικού για τη μελέτη της μορφής των λόφων, εστιάζοντας στα αρχαιολογικά κατάλοιπα, το οδικό δίκτυο και την τοπογραφία, τα οποία μεταβάλλονταν συνεχώς μέσα στο χρόνο.

Η μελέτη επιχειρεί τον εμπλουτισμό του δημοσιευμένου υλικού με νέα στοιχεία, ούτως ώστε να συμβάλει στην κατά το δυνατόν ανασύσταση της μορφής των λόφων κατά την αρχαιότητα.

Αξιοποιώντας τα οφέλη του GIS, θα καταβάλουμε προσπάθεια ώστε το ποικίλο συγκεντρωμένο υλικό (χάρτες, ανασκαφικά σχέδια, αφηγήσεις, φωτογραφίες, σκίτσα κ.ά.) να τοποθετηθεί στο χώρο και στο χρόνο, και να δημοσιευθεί στο διαδίκτυο με τη βοήθεια του web-mapping. Ελπίζουμε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη και ανάδειξη των Δυτικών Λόφων των Αθηνών.

Από τον Ιανουάριο, με την ευγενική υποστήριξη από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προχωρούμε στην υλοποίηση μελέτης με τίτλο «Ανάπτυξη μεθοδολογίας τεκμηρίωσης αρχαιολογικών χώρων σε αστικό περιβάλλον: Καταγραφή και προσομοίωση των ιστορικών μετασχηματισμών του λόφου του Φιλοπάππου στην Αθήνα».

Οι ψηφιακοί πόροι που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του έργου θα διατεθούν ανοιχτά για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου ή φορέα πολιτιστικής διαχείρισης.


Απόσπασμα από το χάρτη για τους δυτικούς λόφους της Αθήνας του É. Burnouf (Notice pour le plan d'Athènes antique, Archives des Missions Scientifiques Ve cahier. 1856).
Πανοραμική άποψη του λόφου του Φιλοπάππου από το βράχο της Ακρόπολης. Στο βάθος διακρίνεται ο Πειραιάς. Neue Photographische Gesellschaft A. G. Berlin Steglitz 1905.
Συνδυαστική απεικόνιση αεροφωτογραφίας του 1944 (BSA Aerial Photograph Collection - T4.4200) και σύγχρονης ορθοφωτογραφίας (ΕΚΧΑ Α.Ε.).
Λαξεύματα στo φυσικό βράχο, λόφος Φιλοπάππου.