Πρόσκληση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Erasmus+ Architecture Landscape Archaeology, 2020
Φεβρουάριος 28, 2020
Aνακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο “Culture and Tourism in a Smart, Globalized and Sustainable World”, 2020
Σεπτέμβριος 17, 2020

Aνακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο ACHS 2020: Futures, 2020

Η ομάδα του Διπύλου συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο ACHS 2020: Futures που συνδιοργανώθηκε από το UCL Institute of Archaeology και τον οργανισμό Association of Critical Heritage Studies στις 26-30 Αυγούστου 2020.

Το Συνέδριο επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, σε νεοεμφανιζόμενες έννοιες, θέματα και μεθόδους για τη μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η Μαρία Καραγιαννοπούλου, αρχαιολόγος και συνεργάτιδα της ομάδας, παρουσίασε την ψηφιακή πλατφόρμα του Διπύλου με τον τίτλο Χαρτογραφώντας τις Αρχαιότητες των Αθηνών.