ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ NEA

21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018


Συνέδριο για την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά στο Σουηδικό Ινστιτούτο

Το Δίπυλον παρακολούθησε το διεθνές συνέδριο “Future for the Past (Digital Transduction and Visualization of Historical Materials)” που πραγματοποιήθηκε στο Σουηδικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο μεταξύ 12-14 Φεβρουαρίου.

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα μέσα (χειρόγραφα, τεχνουργήματα, επιγραφές, χάρτες, διαδραστικές διεπαφές, παιχνίδια, λογισμικό) όσο και τις μεθόδους (συλλογή και αρχειακή ταξινόμηση, σημασιολογικός σχολιασμός, άντληση κειμένων), ο απώτερος σκοπός του συνεδρίου ήταν να αντιμετωπίσει την τρέχουσα κατάσταση υποδομών της ψηφιακής έρευνας (βιβλιοθήκες, μουσεία και αρχεία, ενσωμάτωση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, χώρος και χρόνος ως κοινωνικο-τεχνικά συστατικά) και να συζητηθεί η σημασία των ανοικτών και συνδεδεμένων δεδομένων σε διεθνές επίπεδο.