22 Απριλίου, 2024

Συμμετοχή στο Συνέδριο CAA-GR “Transforming heritage research in a transforming world”, 2024

Συμμετοχή στο Συνέδριο CAA-GR “Transforming heritage research in a transforming world”.
14 Μαρτίου, 2024

Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο ”Intocus”, 2024

Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο ”Intocus”.
30 Ιανουαρίου, 2024

Παρουσίαση στο μάθημα «Αειφόρος Ανάπτυξη για ψηφιακές πόλεις» του ΠΜΣ Ψηφιακός Πολιτισμός, 2024

Παρουσίαση στο μάθημα «Αειφόρος Ανάπτυξη για ψηφιακές πόλεις» του ΠΜΣ Ψηφιακός Πολιτισμός.
12 Ιανουαρίου, 2024

Παρουσίαση στο θερινό τμήμα των φοιτητών αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αυστραλίας, 2024

Παρουσίαση στο θερινό τμήμα των φοιτητών αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αυστραλίας.
25 Οκτωβρίου, 2023

Συμμετοχή στην επιστημονική συνάντηση «Η βόρεια κλιτύς της Ακρόπολης: Ένα αρχαιολογικό παλίμψηστο», 2023

Συμμετοχή στην επιστημονική συνάντηση «Η βόρεια κλιτύς της Ακρόπολης: Ένα αρχαιολογικό παλίμψηστο», 2023
25 Οκτωβρίου, 2023

Παρουσίαση έργου «Walk to Plato’s Academy», 2023

Παρουσίαση έργου «Walk to Plato’s Academy», 2023