25 Οκτωβρίου, 2023

Συμμετοχή στην επιστημονική συνάντηση «Η βόρεια κλιτύς της Ακρόπολης: Ένα αρχαιολογικό παλίμψηστο», 2023

Συμμετοχή στην επιστημονική συνάντηση «Η βόρεια κλιτύς της Ακρόπολης: Ένα αρχαιολογικό παλίμψηστο», 2023
25 Οκτωβρίου, 2023

Παρουσίαση έργου «Walk to Plato’s Academy», 2023

Παρουσίαση έργου «Walk to Plato’s Academy», 2023
3 Απριλίου, 2023

Παρουσίαση έργου “The Sikyon Excavation project”, 2023

Παρουσίαση έργου “The Sikyon Excavation project”, 2023.
22 Μαρτίου, 2023

Παρουσίαση έργου «Οι Χάρτες της Αττικής στην εποχή των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών»

Παρουσίαση έργου «Οι Χάρτες της Αττικής στην εποχή των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών».
2 Μαρτίου, 2023

Παρουσίαση στο μάθημα «Αειφόρος Ανάπτυξη για ψηφιακές πόλεις» του ΠΜΣ Ψηφιακός Πολιτισμός, 2023

Παρουσίαση στο μάθημα «Αειφόρος Ανάπτυξη για ψηφιακές πόλεις» του ΠΜΣ Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT & Προηγμένες Τεχνολογίες».
16 Ιανουαρίου, 2023

Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο 2023 ΑΙΑ-SCS Annual Meeting

To Δίπυλον συμμετείχε στο Ετήσιο Συνέδριο Αρχαιολογίας 2023 του Archaeological Institute of America.