Φεβρουάριος 28, 2020

Πρόσκληση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Erasmus+ Architecture Landscape Archaeology, 2020

Δεκέμβριος 18, 2019

Παρουσίαση έργου «Χαρτογραφώντας τις Αρχαιότητες των Αθηνών», 2019

Νοέμβριος 19, 2019

Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο Monumental Computations: Digital archaeology of large urban and underground infrastructures, 2019

Οκτώβριος 23, 2019

Ανακοίνωση στη διεθνή συνάντηση Archaeology in the City, 2019

Απρίλιος 2, 2019

Ανακοίνωση στην ημερίδα της Ένωσης Αρχαιολόγων Ελλάδας «Ηώς», 2019

Ιούνιος 6, 2018

Ανακοίνωση στους Αρχαιολογικούς Διαλόγους 2018

Απρίλιος 20, 2018

Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας

Νοέμβριος 16, 2017
""

Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο Cultural Heritage and New Technologies

Δεκέμβριος 24, 2016

Συμμετοχή σε ανακοίνωση στο 2ο συνέδριο CAA-GR

Αύγουστος 31, 2016

Nordic Graduate School of Archaeology