«Μαθήματα Πολέμου ΙΙΙ: Αθηναίων Δράματα»: παράσταση στο Εθνικό Θέατρο

Η παράσταση Μαθήματα πολέμου ΙΙΙ - Αθηναίων Δράματα αποτελεί μία δραματοποιημένη σκηνική απόδοση του κειμένου των δύο πρώτων βιβλίων των Ελληνικών του Ξενοφώντα σε σύλληψη και μετάφραση-διασκευή του φιλολόγου δρ. Γιάννη Λιγνάδη.

Το έργο έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και παρουσιάζει δίπτυχη δομή. Στο πρώτο μέρος που τιτλοφορείται «Τα του Πολέμου Δράματα» παρουσιάζονται τα τελευταία γεγονότα του Πελοποννησιακού Πολέμου, από την επάνοδο του Αλκιβιάδη στην Αθήνα (407 π.Χ.) μέχρι την ήττα των Αθηναίων, την καθαίρεση των τειχών και την εγκατάσταση σπαρτιατικής φρουράς στην πόλη (404 π.Χ.).

Το δεύτερο μέρος, με τίτλο «Τα της Πολιτείας Αθηναίων Δράματα», περιέχει τα πρώτα μεταπολεμικά γεγονότα του εμφυλίου στην Αθήνα, από την εγκαθίδρυση της ολιγαρχικής πολιτείας των Τριάκοντα, την επανάσταση των δημοκρατικών του Θρασύβουλου, μέχρι την οριστική αποκατάσταση της δημοκρατίας (403 π.Χ.).

Στο πρόγραμμα της παράστασης περιλαμβάνονται σύντομο κείμενο για τα Μακρά Τείχη καθώς και σχεδιαστική αποκατάσταση του οχυρωματικού συστήματος των Αθηνών κατά την Κλασική περίοδο, για την προετοιμασία των οποίων η ομάδα του Διπύλου συνεργάστηκε με την ομάδα της συμπαραγωγής της παράστασης DRAMATICUS.

Διάρκεια παράστασης: Εθνικό Θέατρο, 31 Ιανουαρίου – 12 Απριλίου 2020