Έργο «Εικονικό Μουσείο Δρόμου. Καινοτόμες Τεχνικές, Μέθοδοι και Εργαλεία Τεκμηρίωσης, Προστασίας και Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος», 2021-2023

H ομάδα του Διπύλου συμμετέχει στο πρόγραμμα «Εικονικό Μουσείο Δρόμου. Καινοτόμες Τεχνικές, Μέθοδοι και Εργαλεία Τεκμηρίωσης, Προστασίας και Ανάδειξης του Πολιτιστικού Αποθέματος» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Ειδικής Δράσης: ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μίας δημόσια προσβάσιμης διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία μπορεί να προβάλει σημαντικό όγκο ιστορικών και αρχαιολογικών πληροφοριών στο ευρύ κοινό και να χρησιμοποιηθεί για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το υλικό είναι βασισμένο στην έρευνα της ιστορικής τοπογραφίας που πραγματοποιείται από το Δίπυλον και πρόκειται να παρουσιαστεί με χρήση τεχνικών επαυξημένης πραγματικότητας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα της «αναπαραγωγής» των μεταμορφώσεων και διαφοροποιήσεων του αστικού χώρου στην ιστορική του πορεία.

Η εικονική αναπαράσταση όψεων της ιστορικής τοπογραφίας της Αθήνας θα υλοποιηθεί μέσα από τη στοχευμένη επιλογή βασικών διαδρομών στην πόλη και θα αποτελέσει ένα «Εικονικό Μουσείο Δρόμου» που θα αναδείξει τα μη ορατά στοιχεία της ιστορικής τοπογραφίας πάνω στον καμβά της σύγχρονης πόλης, ενώ ταυτόχρονα θα μετασχηματίσει το δρόμο σε μουσείο.

Ομάδα έργου: Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών, COMMONSPACE, Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη, Δίπυλον