Οι Χάρτες της Αττικής στην εποχή των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών

Αξιοποιώντας το πολύτιμο χαρτογραφικό έργο των E. Curtius και J. A. Kaupert, που υποστηρίχθηκε καθ' όλη τη διάρκειά του από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, το ερευνητικό πρόγραμμα του Διπύλου είχε ως στόχο τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας webGIS για την αρχαιολογία της Αττικής με υπέρθεση πολλαπλών επιπέδων γεωχωρικών δεδομένων (χαρτογραφικά τεκμήρια, ιστορικοί χάρτες, ανασκαφικές κατόψεις, αεροφωτογραφίες) σε ενιαίο ψηφιακό χάρτη. Το περιεχόμενο της πλατφόρμας είναι δίγλωσσο (ελληνικά-αγγλικά) και ανοιχτής πρόσβασης.

Οι δύο Γερμανοί διανοούμενοι αποτύπωσαν με εκπληκτική ακρίβεια σε 26 χαρτογραφικά φύλλα την αττική γη και τις αρχαιότητες που ήταν ορατές στα τέλη του 19ου αιώνα. Χρειάστηκαν σχεδόν 20 χρόνια για την ολοκλήρωση του μνημειακού αυτού έργου που φέρει τον τίτλο Χάρτες της Αττικής . Mε τη χρήση τεχνολογιών αιχμής, τα χαρτογραφικά φύλλα γεωαναφέρθηκαν και ενώθηκαν και όλες οι σημάνσεις (αρχαία και νεότερα κατάλοιπα) ψηφιοποιήθηκαν. Έγινε καταχώριση των χαρτογραφικών δεδομένων σε βάση δεδομένων με σκοπό την εύκολη αναζήτησή τους.

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος, ο Δρ. Δημοσθένης Δόνος μετέφρασε στα ελληνικά το συνοδευτικό κείμενο των Χαρτών, έκτασης 263 σελίδων μεγάλου μεγέθους, με τίτλο Επεξηγήσεις των Χαρτών της Αττικής, έργο κυρίως του A. Milchhöfer αλλά και των E. Curtius και G. Von Alten. Το κείμενο δεν είχε μεταφραστεί ποτέ ως τώρα ολόκληρο. Περιλαμβάνει εξαιρετικά σημαντικές περιγραφές των μνημείων που επισημαίνονται στους χάρτες καθώς και πληροφορίες για την αττική ύπαιθρο της εποχής, οι οποίες χάθηκαν τα επόμενα χρόνια. Αποσπάσματα του κειμένου συνδέθηκαν με σημεία του χάρτη και με επιλεγμένο εικονογραφικό υλικό.

Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Sylvian Fachard, Πανεπιστήμιο της Λωζάνης και Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα.

Το έργο υλοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, του George Vergottis Memorial Fund, του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου και του Loeb Classical Library Foundation.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

 

ΧΟΡΗΓΟΙ