Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα για τη διδασκαλία των Γεωεπιστημών στην Πολιτιστική Κληρονομιά

To Δίπυλον συμμετείχε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ MINERVA: Mapping Cultural Heritage. Geosciences Value in Higher Education (Project Reference: 2020-1-IT02-KA203-079559), το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας (Ιταλία - Υπεύθυνος έργου), το Πανεπιστήμιο του Saint-Étienne (Γαλλία), το Πανεπιστήμιο της Castilla–La Mancha (Ισπανία), το Δίπυλον (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο του Niš (Σερβία) και το Ερευνητικό Κέντρο της Σλοβενικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών-ZRC SAZU (Σλοβενία)

Ως παραδοτέο του έργου στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκαν τα «Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα για τη διδασκαλία των Γεωεπιστημών σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΠΚ)».

Τα μαθήματα εστιάζουν αφενός στη γνώση βασικών αρχών που αφορούν στις Γεωεπιστήμες και αφετέρου στη χρήση νέων τεχνολογιών (Γεωγραφικά Συστήματα πληροφοριών) ως διεπιστημονικού εργαλείου για τη διδασκαλία της Πoλιτισμικής Κληρονομιάς.

Σύνδεσμος πλατφόρμας μαθημάτων Minerva Moodle: https://moodle.minerva.identitaculturale.eu/