ΤΟ ΕΡΓΟ ΖΩΗΣ ΤΗΣ JUDITH BINDER

Η δρ. Judith Perlzweig Binder (1921-2013) εγκαταστάθηκε στην Αθήνα το 1952. Ύστερα από μακροχρόνια συνεργασία με την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών παρέμεινε Senior Associate Member της Σχολής μέχρι το 2008 οπότε έφυγε για τη Γερμανία. Η Binder μελέτησε τα λυχνάρια της Αγοράς (Lamps of the Roman Period: First to Seventh Centuries after Christ – The Athenian Agora VII, 1961), κυρίως όμως είναι γνωστή για τη βαθιά της γνώση σε θέματα αθηναϊκής τοπογραφίας.

Το έργο ζωής της The Monuments and Sites of Athens: A Sourcebook, το οποίο μας εμπιστεύθηκε αδημοσίευτο όταν έφυγε από την Αθήνα, είναι ένα εργαλείο έρευνας που συγκεντρώνει πλήθος πηγών (αρχαία γραμματεία, αρχαιολογικά δεδομένα) για την αρχαία αθηναϊκή τοπογραφία και την ιστορία της αρχαιολογικής έρευνας στην πόλη.

Η Judith Binder αντλεί το πληροφοριακό υλικό της για τις σωστικές ανασκαφές στην Αθήνα από το Αρχαιολογικό Δελτίο. Υπό την έννοια αυτή, οι καταχωρίσεις της επικαλύπτονται εν μέρει με το έργο Χαρτογραφώντας τις Αρχαιότητες των Αθηνών. Μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου κατά τα τέλη του 2019, θα μπορεί να γίνει διασύνδεση των δύο έργων ώστε οι καταχωρίσεις της Binder να αποκτήσουν χωρική διάσταση στον ψηφιακό χάρτη των αρχαίων Αθηνών.

Μετά από πρωτοβουλία του συνεργάτη μας επιγραφικού Robert Pitt και με την πολύτιμη βοήθεια του ιστορικού/αρχαιολόγου Brady Kiesling το έργο είναι πλέον πλήρως αξιοποιήσιμο και διατίθεται ελεύθερα στην hypertext εκδοχή του.

Οι καταχωρίσεις της Binder συνδέονται πλέον ηλεκτρονικά με την Περιήγηση του Παυσανία (τόσο στο πρωτότυπο όσο και στην αγγλική γλώσσα), με τα περισσότερα από τα άλλα αρχαία κείμενα που αναφέρονται στο κείμενό της, με τις αντίστοιχες επιγραφές στο Packard Humanities Institute (PHI) Greek Inscriptions, με τις σελίδες των τόμων του περιοδικού Hesperia και της σειράς The Athenian Agora, καθώς και με τις γεωγραφικές θέσεις στην εφαρμογή ToposText. Υπάρχουν επίσης εσωτερικοί σύνδεσμοι για την ευκολότερη πλοήγηση μεταξύ των καταχωρίσεων της Binder και της βιβλιογραφίας. Θα πρέπει ωστόσο να σημειώσουμε ότι η τελευταία βιβλιογραφική της ενημέρωση είναι του 2005.

Aκολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το βιβλίο: The Monuments and Sites of Athens: A Sourcebook