19 Ιουνίου, 2023

Δημοσίευση στον ειδικό τόμο Geovisualization: Current Trends, Challenges, and Applications του περιοδικού Geographies, 2023

Το Δίπυλον είχε τη χαρά να συμβάλει με το άρθρο “Geovisualization of Historical Geospatial Data: A Web Mapping Application for the 19th-Century Kaupert’s Maps of Attica”.
19 Απριλίου, 2023

Δημοσίευση στο περιοδικό Τα Ιστορικά, 2023

Σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο ΜΕΛΙΣΣΑ, το Δίπυλον συμμετείχε με το άρθρο Ιστορίες μιας Αόρατης Αθήνας in-Athens, στο τεύχος 76 του περιοδικού Τα Ιστορικά Historica (Απρίλιος 2023).
12 Δεκεμβρίου, 2022

Δημοσίευση στον συλλογικό τόμο Transdisciplinary Multispectral Modelling and Cooperation for the Preservation of Cultural Heritage, 2022

Το Δίπυλον συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο International Conference on Transdisciplinary Multispectral Modeling and Cooperation for the Preservation of Cultural Heritage.
22 Ιουλίου, 2022

Δημοσίευση στον συλλογικό τόμο Foreign People’s Greece: Literary, Geographic and Cultural Paths in Contemporary Greece, 2021

Tο Δίπυλον συμμετείχε τον συλλογικό τόμο Foreign People’s Greece: Literary, Geographic and Cultural Paths in Contemporary Greece.
4 Μαΐου, 2022

Δημοσίευση στον συλλογικό τόμο ARCHAEOLOGY AND THE CITY, 2022

Tο Δίπυλον συμμετείχε στη διεθνή συνάντηση “Archaeology in the City” που διοργανώθηκε στο Άμστερνταμ από το Πανεπιστήμιο Vrije μεταξύ 16 και 17 Οκτωβρίου 2019.
3 Ιουλίου, 2019

Δημοσίευση στον ειδικό τόμο Studies in Digital Heritage, 2019

Tο Δίπυλον συμμετείχε στο 22ο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο Cultural Heritage and New Technologies, που έλαβε χώρα στο Δημαρχείο της Βιέννης μεταξύ 8 και 10 Νοεμβρίου 2017.