22 Ιουλίου, 2022

Δημοσίευση στον συλλογικό τόμο Foreign People’s Greece: Literary, Geographic and Cultural Paths in Contemporary Greece, 2022

Tο Δίπυλον συμμετείχε τον συλλογικό τόμο Foreign People’s Greece: Literary, Geographic and Cultural Paths in Contemporary Greece.
4 Μαΐου, 2022

Δημοσίευση στον συλλογικό τόμο ARCHAEOLOGY AND THE CITY, 2022

Tο Δίπυλον συμμετείχε στη διεθνή συνάντηση “Archaeology in the City” που διοργανώθηκε στο Άμστερνταμ από το Πανεπιστήμιο Vrije μεταξύ 16 και 17 Οκτωβρίου 2019.
3 Ιουλίου, 2019

Δημοσίευση στον ειδικό τόμο Studies in Digital Heritage, 2019

Tο Δίπυλον συμμετείχε στο 22ο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο Cultural Heritage and New Technologies, που έλαβε χώρα στο Δημαρχείο της Βιέννης μεταξύ 8 και 10 Νοεμβρίου 2017.