3 Ιουλίου, 2019

Δημοσίευση στον ειδικό τόμο Studies in Digital Heritage, 2019

Tο Δίπυλον συμμετείχε στο 22ο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο Cultural Heritage and New Technologies, που έλαβε χώρα στο Δημαρχείο της Βιέννης μεταξύ 8 και 10 Νοεμβρίου 2017.