Ανακοίνωση στους Αρχαιολογικούς Διαλόγους 2018
Ιούνιος 6, 2018
Νέοι χάρτες της Αθήνας από την Ανάβαση
Ιούλιος 3, 2018

Χαρτογραφώντας τις Αρχαιότητες των Αθηνών

Η γνώση μας για το παρελθόν της Αθήνας βασίζεται σε συγκεκριμένους αρχαιολογικούς χώρους και σε συστηματικά ανασκαμμένα μνημεία, αναγνωρίσιμα και καλά μελετημένα. Ποιος ήταν όμως ο ιστός της αρχαίας πόλης; Τι έφεραν στο φως οι μεγάλες ανασκαφές για τα δημόσια έργα και οι μικρότερης κλίμακας εκατοντάδες επεμβάσεις σε οικόπεδα ιδιωτών; Με στόχο να στραφεί η έρευνα στις λεγόμενες σωστικές ανασκαφές και στην αστική αρχαιολογία, το Δίπυλον προχωρά στη δημιουργία μιας πρωτότυπης διαδικτυακής πλατφόρμας, βασισμένη σε λογισμικό ανοικτού κώδικα (open source), για τη διάσωση και διάδοση του άγνωστου και κατακερματισμένου αρχαιολογικού πλούτου της Αθήνας.

Η πλατφόρμα, το περιεχόμενο της οποίας θα είναι δίγλωσσο (ελληνικά-αγγλικά) και ελεύθερης διάθεσης (open data), θα επιτρέπει τη σύνθετη αναζήτηση πληροφορίας σε επίπεδο διακριτών αρχαιολογικών καταλοίπων σε ψηφιακό χάρτη, με βάση τον τύπο και τη χρονολόγηση (π.χ. ελληνιστικές οικίες ή ρωμαϊκά λουτρά). Παράλληλα θα γίνεται παραπομπή σε πρωτογενείς δημοσιευμένες και αρχειακές πηγές. Η καινοτομία του έργου συνίσταται στη λεπτομερή συγκέντρωση και καταγραφή σε βάση δεδομένων του συνόλου των δημοσιευμένων αρχαιολογικών καταλοίπων που έχουν αποκαλυφθεί σε σωστικές ανασκαφικές επεμβάσεις στην Αθήνα από το 19ο αι. και εξής, και στη συνδυαστική απεικόνιση χωρικών και χρονολογικών δεδομένων με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και συναφών διαδικτυακών τεχνολογιών (web-mapping).

Η μελέτη καλύπτει περιοχή έκτασης 5.900 στρεμμάτων εντός και εκτός του αρχαίου τείχους των Αθηνών. Υπολογίζεται ότι θα ενσωματωθούν δεδομένα από τουλάχιστον 1.500 σημεία αρχαιολογικών επεμβάσεων. Ο ψηφιακός χάρτης που θα δημιουργηθεί πιστεύουμε ότι θα διευκολύνει το ερευνητικό έργο αναφορικά με τις αρχαιότητες των Αθηνών, αλλά και ευρύτερα, θα αποτελέσει ένα καίριο εργαλείο για την εξοικείωση κάθε ενδιαφερόμενου με την πολυεπίπεδη ιστορία της πόλης μέσα από την κατανόηση του αρχαιολογικού έργου.

To έργο «Χαρτογραφώντας τις Αρχαιότητες των Αθηνών» υλοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (μέγας δωρητής), του The Packard Humanities Institute (PHI) και της Αιγέας ΑΜΚΕ.