Γίνε μέλος!


Μέλος του Διπύλου μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε ειδικεύεται ή έχει ενδιαφέρον στη διαχρονική μελέτη της τοπογραφίας και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Μέλη μπορούν να γίνουν και Ιδρύματα, Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες ή άλλοι νομικοί φορείς, που έχουν σχέση με το αντικείμενο μελέτης και τις δράσεις του Διπύλου. Μπορείτε να συμπληρώσετε τη σχετική αίτηση και να μας την αποστείλετε. Η συμμετοχή ως μέλος στην εταιρεία πραγματοποιείται με την καταβολή ετήσιας συνδρομής.


Φυσικά Πρόσωπα


Tα μέλη:

  • συμβάλλουν στην κοινή μας προσπάθεια για τη μελέτη, την προστασία και την ανάδειξη του πολιτισμικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα
  • αποκτούν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη, τις συλλογές τεκμηρίων και τις ψηφιακές πηγές που διαθέτει το Δίπυλον

  • λαμβάνουν έκπτωση στις δράσεις και τις εκδόσεις του Διπύλου
  • ενημερώνονται συστηματικά για τη δραστηριότητα, τα ερευνητικά προγράμματα και τις εκδηλώσεις του Διπύλου
  • μπορούν να συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας για τη μελέτη ειδικών θεμάτων αρχαίας τοπογραφίας
Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται σε 10 € κατ' άτομο και 5 € για άνεργους και για φοιτητές (από προπτυχιακούς έως και υποψήφιους διδάκτορες).

Εγγραφή/ανανέωση με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή και να σας αποδοθεί λογαριασμός χρήστη και κωδικός πρόσβασης στην περιοχή των μελών, χρειάζεται να προχωρήσετε σε κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μας, αποστέλλoντας στη συνέχεια αντίγραφο της σχετικής απόδειξης κατάθεσης είτε ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά μέσω email. Αναλυτικές οδηγίες θα σας αποσταλούν στο email που μας γνωστοποιήσατε.


Ιδρύματα


Τα Ιδρύματα με τη συνδρομή τους:

  • υποστηρίζουν τους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς μας και μετέχουν σε ένα δίκτυο που επιδιώκει να κινητοποιήσει ιδρύματα, φορείς, ερευνητές αλλά και το ευρύ κοινό για την σημασία της μελέτης της αρχαίας τοπογραφίας
  • αποκτούν πρόσβαση για τα μέλη τους στη βιβλιοθήκη, τις συλλογές τεκμηρίων και τις ψηφιακές πηγές που διαθέτει το Δίπυλον

  • λαμβάνουν έκπτωση για τα μέλη τους στις δράσεις και τις εκδόσεις του Διπύλου
  • ενημερώνονται συστηματικά για τη δραστηριότητα, τα ερευνητικά προγράμματα και τις εκδηλώσεις του Διπύλου
Η ετήσια συνδρομή για Ιδρύματα ανέρχεται σε 30 €.

Εγγραφή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή και να σας αποδοθεί λογαριασμός χρήστη και κωδικός πρόσβασης στην περιοχή των μελών, χρειάζεται να προχωρήσετε σε κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας μας, αποστέλλoντας στη συνέχεια αντίγραφο της σχετικής απόδειξης κατάθεσης είτε ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά μέσω email. Αναλυτικές οδηγίες θα σας αποστελούν στο email που μας γνωστοποιήσατε.


Ιδρύματα