Δρόμοι του Παρελθόντος: Χαρτογράφηση της Ιεράς Οδού

Σκοπός του παρόντος έργου του Δημήτρη Νικολίτση είναι η χωροχρονική απεικόνιση ιστορικών γεγονότων και σημείων κατά μήκος της Ιεράς Οδού. Μέσω του StoryMap γίνεται προσπάθεια αποτύπωσης της Ιεράς Οδού από την αρχαιότητα ως σήμερα μέσα από τέσσερις θεματικές ενότητες: τα Ελευσίνια Μυστήρια, τις παρατηρήσεις των περιηγητών, τις ανασκαφές και του τι αντικρίζει κάποιος σήμερα. Η σύνδεση των ενοτήτων αυτών με τη χρήση πολυμεσικών αρχείων συμβάλλει στην ανάδειξη της διαχρονικότητας, της ιερότητας και της ιστορικότητας της Ιεράς Οδού. Το έργο έχει στόχο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων της αφηγηματικής χαρτογραφίας.

Ευχαριστώ την ομάδα του Δίπυλου για την παραχώρηση ψηφιοποιημένων αρχείων των Χαρτών της Αττικής των Curtius & Kaupert και για τις εύστοχες παρατηρήσεις τους, οι οποίες βοήθησαν την έρευνά μου σε όλη της τη διαδρομή.

Σημ: Το StoryMap δημιουργήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας με τίτλο «Δρόμοι του Παρελθόντος: Χαρτογράφηση της Ιεράς Οδού στην Αττική ανά τους αιώνες, χρησιμοποιώντας το ArcGIS StoryMaps» και του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Ψηφιακές μέθοδοι στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.