ΔΩΡΕΕΣ


Το Δίπυλον είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία και βασίζεται στην υποστήριξή σας.
Με τη βοήθειά σας, μπορούμε να συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε δράσεις για την έρευνα της αρχαίας τοπογραφίας και τη διαχρονική εξέλιξη του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Μπορείτε να καταθέσετε τη δωρεά σας στον τραπεζικό λογαριασμό του Διπύλου:
ΔΙΠΥΛΟΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αριθμός λογαριασμού: 129/001390-02
ΙΒΑΝ: GR16 0110 1290 0000 1290 0139 002
SWIFT – BIC: ETHNGRAA

Όταν πραγματοποιήσετε την κατάθεση, ενημερώστε μας με ένα email για τα ακριβή σας στοιχεία, ώστε να σας αποσταλεί ταχυδρομικώς η απόδειξη της δωρεάς σας.