ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Δίπυλον λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2014. Η ιδέα για την ίδρυσή του είχε ως αφορμή παλαιότερες έρευνες για την αρχαία τοπογραφία της Αθήνας (οχυρωματικός περίβολος και οδικό δίκτυο). Αυτές ανέδειξαν ως επιτακτική την ανάγκη μιας συλλογικής προσπάθειας για να αναζητηθεί, να οργανωθεί και να μελετηθεί ένα πλούσιο αλλά και διάσπαρτο αρχειακό υλικό για την τοπογραφία των αρχαίων πόλεων.

Θελήσαμε να δημιουργήσουμε μια γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα σε αρχαιολόγους, ιστορικούς, αρχιτέκτονες, τοπογράφους και ειδικούς σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), προκειμένου να συνδυαστούν αρχαιολογικά και χαρτογραφικά δεδομένα αξιοποιώντας στο έπακρο την ψηφιακή τεχνολογία.

Στο Δίπυλον έχουμε ήδη σχεδιάσει και υλοποιήσει ψηφιακές εφαρμογές και χαρτογραφικές πλατφόρμες και έχουμε οργανώσει εκπαιδευτικούς περιπάτους και σεμινάρια.


ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΣ