Λεπτομέρεια από το χάρτη του W. Judeich, Topographie von Athen (1931) München: Plan IV.

Ιστορικό


Το Δίπυλον λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2014. Αφορμή της ίδρυσής του υπήρξαν παλαιότερες έρευνες των μελών του Διπύλου (οχυρωματικός περίβολος και οδικό δίκτυο της αρχαίας Αθήνας) που ανέδειξαν την ανάγκη συλλογικής προσπάθειας για να οργανωθεί και να μελετηθεί ένα πλούσιο, αλλά διάσπαρτο και αφανές αρχειακό υλικό σχετικό με την τοπογραφία των αρχαίων πόλεων.

Θελήσαμε να δημιουργήσουμε μια γέφυρα ανάμεσα σε αρχαιολόγους, ιστορικούς, αρχιτέκτονες, τοπογράφους και ειδικούς σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), προκειμένου να συνδυαστούν αρχαιολογικά και χαρτογραφικά δεδομένα αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία.

Πέρα από το ερευνητικό ενδιαφέρον μας για την αρχαία τοπογραφία, μας κινητοποίησε η γενικότερη ευαισθητοποίηση για τις αρχαιότητες που ανασκάπτονται μέσα στον ιστό της σύγχρονης πόλης, τα πολλαπλά στρώματα κατοίκησης ενός τόπου, η διαχρονικότητα και οι μεταμορφώσεις του αστικού χώρου.

Στο πλαίσιο αυτό εργαζόμαστε για τη συγκέντρωση και διάθεση των αποτελεσμάτων της ιστορικής και αρχαιολογικής έρευνας αποβλέποντας στη δημιουργία μιας δημόσια προσβάσιμης διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία θα προβάλλει ένα σημαντικό όγκο αρχαιολογικού υλικού στο ευρύ κοινό και θα χρησιμοποιηθεί για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, με πολλές μελλοντικές προεκτάσεις.Δείτε το σκοπό μας