Σκοπός


Το Δίπυλον είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για τη μελέτη της αρχαίας τοπογραφίας και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μέσα από τη σύμπραξη διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας, της Πληροφορικής και της Χαρτογραφίας.

Εστιάζει στη συλλογή, οργάνωση και διάδοση δημοσιευμένου αρχαιολογικού υλικού, αρχειακών τεκμηρίων και χαρτογραφικών δεδομένων με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για την προβολή του μνημειακού μας αποθέματος, σε συνεργασία με τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς.

Η μελέτη της τοπογραφίας της αρχαίας Αθήνας βρίσκεται στο επίκεντρο της προσπάθειας, με απώτερο στόχο την επέκταση του ερευνητικού ενδιαφέροντος σε ακόμη περισσότερα παραδείγματα στον ελλαδικό χώρο.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Δίπυλον αναπτύσσει ερευνητική δράση, υλοποιεί ψηφιακές εφαρμογές, διοργανώνει διαλέξεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια, και συντονίζει εκδοτικές προσπάθειες.Δείτε το ιστορικό μας