Σκοπός

Το Δίπυλον είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για τη μελέτη της αρχαίας τοπογραφίας. Ιδρύθηκε το 2014 και εστιάζει στη συλλογή, οργάνωση και διάδοση της αρχαιολογικής γνώσης μέσα από τη διεπιστημονική προσέγγιση της Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Πληροφορικής και Χαρτογραφίας, αξιοποιώντας στο έπακρο τις τεχνολογίες αιχμής των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και web-mapping).

Στόχος του Διπύλου είναι η συνεισφορά στην έρευνα και την εκπαίδευση αναφορικά με την τοπογραφία των αρχαίων πόλεων και του πολιτισμικού τοπίου. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσει καινοτόμες μεθόδους που αποσκοπούν στην επικοινωνία με την ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και το ευρύ κοινό, και αναζητά τρόπους ενίσχυσης της σχέσης μεταξύ πολιτών και μνημείων.


ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΑΣ