ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ NEA

10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017


Διάλεξη Α. Ματθαίου

Στο πλαίσιο της σειράς μαθημάτων εμβάθυνσης στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, ο επιγραφικός Άγγελος Ματθαίου έδωσε την Πέμπτη 8 Ιουνίου διάλεξη με θέμα «Ὁ λίθος εὑρέθη ἐν ὁδῷ Σταδίου, ἐν οἰκίᾳ καθαιρεθείσῃ τῆς πρώην βαυαρίδος ζυθοπώλιδος Ἀμαλίας». Ἡ τοπογραφία τῶν Ἀθηνῶν καὶ ἡ Ἀθήνα τοῦ 19ου αἰώνα.

Ο ομιλητής έθιξε ως ζητούμενο της έρευνας την ταύτιση των ιδιωτικών οικιών της Αθήνας κατά το 19ο αιώνα και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη δημιουργίας μιας πλατφόρμας όπου ο κάθε ερευνητής θα μπορεί να καταθέτει σχετικές πληροφορίες που απορρέουν από την έρευνά του, όπως εγγραφές ιδιοκτησιών, ώστε να επιτυγχάνεται η συσχέτιση των πηγών με τους τόπους εύρεσης αρχαιολογικών καταλοίπων. Αναδεικνύεται ξανά η ανάγκη για μια συστηματική και πολύπλευρη μελέτη της τοπογραφίας των Αθηνών.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία του Α. Ματθαίου εδώ.