ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ NEA

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017


Προβολή έργου J. Binder

Το έργο ζωής της Judith Binder The Monuments and Sites of Athens: A Sourcebook, που μας εμπιστεύθηκε όταν έφυγε για τη Γερμανία, βρίσκεται σε διαδικασία ηλεκτρονικής επεξεργασίας προκειμένου να διασωθεί και να γίνει εύκολα προσβάσιμο στην έρευνα. Με πρωτοβουλία του συνεργάτη μας επιγραφικού Robert Pitt ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της σάρωσης των δύο τόμων, ώστε μελλοντικά να αξιοποιηθεί ο μεγάλος πλούτος πρωτογενών πληροφοριών που συνέλεξε η ίδια. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα εργαλείο έρευνας αφού συγκεντρώνει όλες τις πηγές (αρχαία γραμματεία, αρχαιολογικά δεδομένα) για την αθηναϊκή τοπογραφία.

Η Judith Perlzweig Binder (1921-2013) εγκαταστάθηκε στην Αθήνα το 1952. Μετά από μακροχρόνια συνεργασία με την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών παρέμεινε Senior Associate Member της Σχολής μέχρι το 2008. Ανάμεσα στις σημαντικότερες δημοσιεύσεις της είναι τα έργα: α) Lamps of the Roman Period: First to Seventh Centuries after Christ (Agora VII, 1961) β) Lamps from the Athenian Agora (Agora Picture Book 9, 1964) και γ) "The West Pediment of the Parthenon: Poseidon” in Studies Presented to Sterling Dow (Greek, Roman, and Byzantine Monographs 10, 1984).