ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ NEA

6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017


Διημερίδα Ιστορίας του Περιβάλλοντος στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ

Παρακολουθήσαμε την 3η διημερίδα Ιστορίας του Περιβάλλοντος “Φυσικοί και ενεργειακοί πόροι” που διοργάνωσαν το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) και η Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού (ΕΜΝΕ).

Ιδιαίτερα, μας κίνησε το ενδιαφέρον η συνεδρία με τίτλο: Ανασυστήνοντας το παρελθόν των φυσικών πόρων - εργαλεία, μέθοδοι, ερμηνείες.

Η χρήση ιστορικών χαρτών για την ανάπτυξη προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθώς και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών όπως η φωτοερμηνεία και η τηλεπισκόπηση, είναι ιδέες που εξετάζει και το Δίπυλον για τις δράσεις του σε σχέση με το αρχαιολογικό απόθεμα της πόλης της Αθήνας.