ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

8 - 1- ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017


Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο Cultural Heritage and New Technologies

Το Δίπυλον συμμετείχε στο 22ο Διεθνές Συνέδριο “ Cultural Heritage and New Technologies”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Βιέννης μεταξύ 8 και 10 Νοεμβρίου 2017. Σκοπός του συνεδρίου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα σε ιστορικούς, αρχαιολόγους και επιστήμονες σε συναφείς κλάδους μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, και η παρουσίαση εφαρμογών καλής πρακτικής στην διεπιστημονική έρευνα.

Στην ανακοίνωση του Διπύλου με θέμα “The city walls of Athens: Reconnecting a fragmented monument through digital mapping” τονίστηκε η δυνατότητα ανάδειξης του οχυρωματικού περιβόλου των Αθηνών μέσω της ενσωμάτωσης στην αρχαιολογική πληροφορία δεδομένων από πολλαπλές πηγές. Η εργασία βασίζεται στη χρήση γεωχωρικών τεχνολογιών, στην αξιοποίηση ιστορικών χαρτών και στην επαναληπτική φωτογράφηση, και έχει σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των διαχρονικών μετασχηματισμών των οχυρώσεων των Αθηνών.