Χωρική σκέψη στην Αρχαιολογία και την Ιστορία μέσω GIS
Ιανουάριος 16, 2018
Συνέδριο για την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά στο Σουηδικό Ινστιτούτο
Φεβρουάριος 21, 2018

Εμπλουτισμός Βιβλιοθήκης Διπύλου

Εκφράζουμε τις θερμότατες ευχαριστίες μας προς το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο για την ευγενική προσφορά βιβλίων και περιοδικών από τις εκδόσεις του για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του Διπύλου. Τα νέα αποκτήματα καταλογογραφούνται για να είναι σύντομα διαθέσιμα στα μέλη μας.