ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ NEA

8 - 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019


Δημοσίευση στον ειδικό τόμο Studies in Digital Heritage, 2019

Με χαρά θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το άρθρο του Διπύλου με θέμα “Reconnecting a Fragmented Monument through Digital Mapping: The City Walls of Athens” συμπεριλήφθηκε στον ειδικό τόμο Studies in Digital Heritage Vol. 2, No. 2 (ημερομηνία έκδοσης 18 Απριλίου 2019).

Η ανακοίνωσή μας είχε πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 22ου Διεθνούς Συνέδριου Cultural Heritage and New Technologies, το οποίο είχε λάβει χώρα στο Δημαρχείο της Βιέννης μεταξύ 8 και 10 Νοεμβρίου 2017, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα σε ιστορικούς, αρχαιολόγους και επιστήμονες σε συναφείς κλάδους μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, και την παρουσίαση εφαρμογών καλής πρακτικής στην διεπιστημονική έρευνα.

Το άρθρο επιλέχθηκε ανάμεσα στις πέντε καλύτερες ανακοινώσεις του Συνεδρίου και διατίθεται ελεύθερα από τον ακόλουθο σύνδεσμο του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα: https://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/sdh/article/view/24440.