27 Ιουνίου, 2019

Δημοσίευση στον ειδικό τόμο Studies in Digital Heritage, 2019

Με χαρά θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το άρθρο του Διπύλου με θέμα “Reconnecting a Fragmented Monument through Digital Mapping: The City Walls of Athens” συμπεριλήφθηκε στον ειδικό τόμο Studies […]