ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ NEA

18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019


Παρουσίαση έργου «Χαρτογραφώντας τις Αρχαιότητες των Αθηνών», 2019

Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε το τρέχον χαρτογραφικό έργο του Διπύλου «Χαρτογραφώντας τις Αρχαιότητες των Αθηνών» από τη Λήδα Κωστάκη και την Αννίτα Θεοχαράκη στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων «Κύκλος - Διάλογοι για την Ελληνική και Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική»..

Η ανακοίνωση έγινε στο Ινστιτούτο της Δανίας στην Πλάκα και είχε τον τίτλο «Χαρτογραφώντας τις Αρχαιότητες των Αθηνών. Μια ψηφιακή προσέγγιση των αρχιτεκτονικών καταλοίπων»..

Η ψηφιακή πλατφόρμα του Διπύλου υλοποιείται με την ευγενική χορηγία του Iδρύματος Σταύρος Νιάρχος (μέγας δωρητής), του The Packard Humanities Institute (PHI) και της Αιγέας ΑΜΚΕ, και θα έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιανουαρίου 2020.