04 ΜΑΪΟΥ 2022


Δημοσίευση στον συλλογικό τόμο Archaeology and the City, 2019

Tο Δίπυλον συμμετείχε στη διεθνή συνάντηση “Archaeology in the City” που διοργανώθηκε στο Άμστερνταμ από το Πανεπιστήμιο Vrije μεταξύ 16 και 17 Οκτωβρίου 2019.

Η ανακοίνωση με τίτλο “Mapping Ancient Athens: from the fragmented archaeological data to the digital map” παρουσιάστηκε από τους συνεργάτες του Διπύλου, Ματίνα Λαμπράκη και Θοδωρή Βάκκα, και δημοσιεύτηκε στον συλλογικό τόμο Archaeology and the City. Proceedings of the International Workshop, Amsterdam 16-17 October 2019.

Διατίθεται από τον ακόλουθο σύνδεσμο του περιοδικού Naus:
https://www.naus-editoria.it/prodotto/archaeology-in-the-city/.