01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023


Παρουσίαση στο μάθημα «Αειφόρος Ανάπτυξη για ψηφιακές πόλεις» του ΠΜΣ Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT & Προηγμένες Τεχνολογίες, 2023

Το Δίπυλον συμμετείχε για δεύτερη συνεχή χρονιά στο μάθημα «Αειφόρος Ανάπτυξη για ψηφιακές πόλεις» του ΠΜΣ Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT & Προηγμένες Τεχνολογίες (Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς). Είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε όλα τα έργα του Διπύλου και να μοιραστούμε ιδέες, τεχνογνωσία και προβληματισμούς με φοιτητές που προέρχονται από διαφορετικά μεταξύ τους υπόβαθρα, όπως είναι η Αρχαιολογία, η Πληροφορική και η Αρχιτεκτονική.