Απρίλιος 2, 2019

Ανακοίνωση στην ημερίδα της Ένωσης Αρχαιολόγων Ελλάδας «Ηώς», 2019

Μάρτιος 27, 2019

Ξενάγηση σε μαθητές σχολείου της Λούτσας

Δεκέμβριος 4, 2018

Ξενάγηση σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ιούλιος 17, 2018

Ξενάγηση στα τείχη για τα μέλη του Διπύλου

Ιούνιος 6, 2018

Ανακοίνωση στους Αρχαιολογικούς Διαλόγους 2018

Μάιος 18, 2018

Χωρική Ανάλυση Αρχείων Εικόνας

Απρίλιος 20, 2018

Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας

Μάρτιος 6, 2018
""

Χωρική σκέψη στην Αρχαιολογία και την Ιστορία μέσω GIS

Νοέμβριος 16, 2017
""

Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο Cultural Heritage and New Technologies

Μάρτιος 13, 2017

Συμμετοχή σε πρόγραμμα μαθημάτων (Duke University-Deree College)

Δεκέμβριος 24, 2016

Συμμετοχή σε ανακοίνωση στο 2ο συνέδριο CAA-GR

Δεκέμβριος 19, 2016

Μελέτη ιστορικών τοπίων με τη χρήση εναέριας φωτογραμμετρίας