Φεβρουάριος 28, 2020

Πρόσκληση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Erasmus+ Architecture Landscape Archaeology, 2020

Δεκέμβριος 18, 2019

Παρουσίαση έργου «Χαρτογραφώντας τις Αρχαιότητες των Αθηνών», 2019

Νοέμβριος 19, 2019

Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο Monumental Computations: Digital archaeology of large urban and underground infrastructures, 2019

Οκτώβριος 23, 2019

Ανακοίνωση στη διεθνή συνάντηση Archaeology in the City, 2019

Οκτώβριος 1, 2019

Περιήγηση για το πρόγραμμα Onassis Air (Artists-in-Residence)

Ιούλιος 3, 2019

Δημοσίευση στον ειδικό τόμο Studies in Digital Heritage, 2019

Ιούνιος 13, 2019

«Οι αρχαιότητες στους Δυτικούς Λόφους των Αθηνών» με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)

Απρίλιος 2, 2019

Ανακοίνωση στην ημερίδα της Ένωσης Αρχαιολόγων Ελλάδας «Ηώς», 2019

Μάρτιος 27, 2019

Ξενάγηση σε μαθητές σχολείου της Λούτσας

Δεκέμβριος 4, 2018

Ξενάγηση σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ιούλιος 17, 2018

Ξενάγηση στα τείχη για τα μέλη του Διπύλου

Ιούνιος 6, 2018

Ανακοίνωση στους Αρχαιολογικούς Διαλόγους 2018