Ιούλιος 17, 2018

Ξενάγηση στα τείχη για τα μέλη του Διπύλου

Ιούνιος 6, 2018

Ανακοίνωση στους Αρχαιολογικούς Διαλόγους 2018

Μάιος 18, 2018

Χωρική Ανάλυση Αρχείων Εικόνας

Απρίλιος 20, 2018

Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας

Μάρτιος 6, 2018
""

Χωρική σκέψη στην Αρχαιολογία και την Ιστορία μέσω GIS

Νοέμβριος 16, 2017
""

Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο Cultural Heritage and New Technologies

Μάρτιος 13, 2017

Συμμετοχή σε πρόγραμμα μαθημάτων (Duke University-Deree College)

Δεκέμβριος 24, 2016

Συμμετοχή σε ανακοίνωση στο 2ο συνέδριο CAA-GR

Δεκέμβριος 19, 2016

Μελέτη ιστορικών τοπίων με τη χρήση εναέριας φωτογραμμετρίας

Δεκέμβριος 16, 2016

Ιστορική Χαρτογραφία και GIS

Αύγουστος 31, 2016

Nordic Graduate School of Archaeology