Οκτώβριος 23, 2019

Ανακοίνωση στη διεθνή συνάντηση Archaeology in the City, 2019

Οκτώβριος 1, 2019

Περιήγηση για το πρόγραμμα Onassis Air (Artists-in-Residence)

Ιούλιος 3, 2019

Δημοσίευση στον ειδικό τόμο Studies in Digital Heritage, 2019

Ιούνιος 13, 2019

«Οι αρχαιότητες στους Δυτικούς Λόφους των Αθηνών» με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)

Απρίλιος 2, 2019

Ανακοίνωση στην ημερίδα της Ένωσης Αρχαιολόγων Ελλάδας «Ηώς», 2019

Μάρτιος 27, 2019

Ξενάγηση σε μαθητές σχολείου της Λούτσας

Δεκέμβριος 4, 2018

Ξενάγηση σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ιούλιος 17, 2018

Ξενάγηση στα τείχη για τα μέλη του Διπύλου

Ιούνιος 6, 2018

Ανακοίνωση στους Αρχαιολογικούς Διαλόγους 2018

Μάιος 18, 2018

Χωρική Ανάλυση Αρχείων Εικόνας

Απρίλιος 20, 2018

Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας

Μάρτιος 6, 2018
""

Χωρική σκέψη στην Αρχαιολογία και την Ιστορία μέσω GIS