6 Φεβρουαρίου, 2018

Εμπλουτισμός Βιβλιοθήκης Διπύλου

Εκφράζουμε τις θερμότατες ευχαριστίες μας προς το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο για την ευγενική προσφορά βιβλίων και περιοδικών από τις εκδόσεις του για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του Διπύλου.