10 Ιουνίου, 2017

Διάλεξη Α. Ματθαίου

Στο πλαίσιο της σειράς μαθημάτων εμβάθυνσης στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, ο επιγραφικός Άγγελος Ματθαίου έδωσε την Πέμπτη 8 Ιουνίου διάλεξη με θέμα «Ὁ λίθος εὑρέθη ἐν […]