30 Ιανουαρίου, 2024

Παρουσίαση στο μάθημα «Αειφόρος Ανάπτυξη για ψηφιακές πόλεις» του ΠΜΣ Ψηφιακός Πολιτισμός, 2024

Παρουσίαση στο μάθημα «Αειφόρος Ανάπτυξη για ψηφιακές πόλεις» του ΠΜΣ Ψηφιακός Πολιτισμός.
12 Ιανουαρίου, 2024

Παρουσίαση στο θερινό τμήμα των φοιτητών αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αυστραλίας, 2024

Παρουσίαση στο θερινό τμήμα των φοιτητών αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αυστραλίας.
22 Δεκεμβρίου, 2023

Συνεργασία Διπύλου-DAI, 2023

Συνεργασία Διπύλου-DAI, 2023.
19 Δεκεμβρίου, 2023

Διαδικτυακό σεμινάριο με εκπαιδευτικούς δημοτικών σχολείων του Πειραιά, 2023

Διαδικτυακό σεμινάριο με εκπαιδευτικούς δημοτικών σχολείων του Πειραιά, 2023.
14 Δεκεμβρίου, 2023

Παρουσίαση έργου «Walk to Plato’s Academy» στο Πανεπιστήμιο Jean Monnet του Saint-Étienne στη Γαλλία, 2023

Παρουσίαση έργου «Walk to Plato’s Academy» στο Πανεπιστήμιο Jean Monnet του Saint-Étienne στη Γαλλία, 2023.
15 Νοεμβρίου, 2023

Διημερίδα παρουσίασης του έργου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, 2023

Διημερίδα παρουσίασης του έργου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων.