30 Αυγούστου, 2023

Τhe New Yorker – The Hidden Archeologists of Athens

Τhe New Yorker – The Hidden Archeologists of Athens.
24 Μαΐου, 2023

Νέο έργο Walk to Plato’s Academy

Νέο έργο Walk to Plato’s Academy.
27 Απριλίου, 2023

Ξενάγηση σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ξενάγηση σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
3 Απριλίου, 2023

Παρουσίαση έργου “The Sikyon Excavation project”, 2023

Παρουσίαση έργου “The Sikyon Excavation project”, 2023.
22 Μαρτίου, 2023

Παρουσίαση έργου «Οι Χάρτες της Αττικής στην εποχή των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών»

Παρουσίαση έργου «Οι Χάρτες της Αττικής στην εποχή των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών».
9 Μαρτίου, 2023

Νέο έργο «Οι Χάρτες της Αττικής στην εποχή των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών»

Νέο έργο «Οι Χάρτες της Αττικής στην εποχή των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών».