13 Μαΐου, 2024

Il venerdì di la Repubblica – Δίπυλον, 2024

Il venerdì di la Repubblica – Δίπυλον, 2024
22 Απριλίου, 2024

Συμμετοχή στο Συνέδριο CAA-GR “Transforming heritage research in a transforming world”, 2024

Συμμετοχή στο Συνέδριο CAA-GR “Transforming heritage research in a transforming world”.
14 Μαρτίου, 2024

Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο ”Intocus”, 2024

Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο ”Intocus”.
11 Μαρτίου, 2024

Ξενάγηση σε φοιτητές του Πανεπιστημίου του Oslo, 2024

Ξενάγηση σε φοιτητές του Πανεπιστημίου του Oslo.
30 Ιανουαρίου, 2024

Παρουσίαση στο μάθημα «Αειφόρος Ανάπτυξη για ψηφιακές πόλεις» του ΠΜΣ Ψηφιακός Πολιτισμός, 2024

Παρουσίαση στο μάθημα «Αειφόρος Ανάπτυξη για ψηφιακές πόλεις» του ΠΜΣ Ψηφιακός Πολιτισμός.
12 Ιανουαρίου, 2024

Παρουσίαση στο θερινό τμήμα των φοιτητών αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αυστραλίας, 2024

Παρουσίαση στο θερινό τμήμα των φοιτητών αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αυστραλίας.