Χαρτογραφώντας τις Αρχαιότητες - Αθήνα


Στο πλαίσιο των δράσεων του Διπύλου αναπτύσσουμε μια διαδικτυακή χαρτογραφική πλατφόρμα με σκοπό τη συλλογή, καταγραφή, ψηφιακή επεξεργασία, αναβάθμιση και δημόσια διάθεση των δεδομένων της έρευνας για την αρχαιολογία των Αθηνών. Απώτερος στόχος είναι η συγκέντρωση και επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων της αρχαιολογικής έρευνας και η αξιοποίηση της πληροφορίας προς όφελος της προστασίας και ανάδειξης του αρχαιολογικού αποθέματος της πρωτεύουσας.

Μέχρι σήμερα έχουμε πραγματοποιήσει σημαντική προεργασία, η οποία έχει συμβάλει στη σαφέστερη διαμόρφωση των απαιτήσεων του έργου, στον προσδιορισμό της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί, αλλά και στον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων και λύσεων.

Προς αυτή την κατεύθυνση αναπτύσσουμε πιλοτικά την απαραίτητη ψηφιακή υποδομή με σκοπό την εξασφάλιση της επιθυμητής λειτουργικότητας και τον προσδιορισμό των απαραίτητων βελτιώσεων για την ανάπτυξη της τελικής πλατφόρμας.

Τα αρχαιολογικά δεδομένα που ενσωματώθηκαν σε αυτή τη δοκιμαστική έκδοση σχετίζονται με την πορεία της αρχαίας οχύρωσης της Αθήνας στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης, όπως αποκαλύφθηκαν κατά τις παλαιότερες και πιο πρόσφατες αρχαιολογικές επεμβάσεις.

Θα θέλαμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για την προεπισκόπηση της πιλοτικής διαδικτυακής μας πλατφόρμας GIS για την αστική αρχαιολογία της Αθήνας, και να μας στείλετε τα σχόλιά σας στο info@dipylon.org/demo-dip

Καλή πλοήγηση!Επισκεφτείτε την εφαρμογή (DEMO)

*Για την είσοδό σας στο περιβάλλον της δοκιμαστικής εφαρμογής χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα: username: webdemo και password: webdemo