ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ

30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016


Nordic Graduate School of Archaeology

Στο πλαίσιο του ερευνητικού σεμιναρίου Theorising Digital Archaeology: Critically Engaging with the Digital Turn in Archaeology που διεξήχθη στην Αθήνα μεταξύ 29/8 - 3/9/2016 για το πρόγραμμα "Dialogues with the Past. The Nordic Graduate School in Archaeology", το Δίπυλον προσκλήθηκε να πραγματοποιήσει ξενάγηση στο κέντρο της Αθήνας σε θέσεις με διατηρημένα κατάλοιπα των αρχαίων τειχών.

Μετά το πέρας της ξενάγησης πραγματοποιήθηκε διάλεξη στην αίθουσα του Νορβηγικού Ινστιτούτου Αθηνών για το σχετικό πρόγραμμα μελέτης του Διπύλου με τίτλο "Τα τείχη της πόλης των Αθηνών. Επανασύνδεση ενός κατακερματισμένου μνημείου μέσω της ψηφιακής χαρτογράφησης".