ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

20 - 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016


Συμμετοχή σε ανακοίνωση στο 2ο συνέδριο CAA-GR

Το Δίπυλον συμμετείχε στις εργασίες του 2ου Συνεδρίου «Εφαρμογές Πληροφορικής & Ποσοτικές Μέθοδοι στην Αρχαιολογία (CAA-GR)» που διεξήχθη στην Αθήνα, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στις 20-21 Δεκεμβρίου 2016, με την ανακοίνωση "Towards modern Greek linked data in the domain of cultural heritage".

Στην παρουσίαση συμμετείχαν η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά" και το Δίπυλον, για να περιγράψουν τη σωρευτική εμπειρία τους στην ανάπτυξη ελεγχόμενων λεξιλογίων για την πολιτιστική κληρονομιά και να προτείνουν συνδυασμένες ενέργειες για τη σύνδεση των ελεγχόμενων λεξιλογίων στη νεοελληνική γλώσσα με το Art and Architecture Thesaurus (AAT) του Getty Research Institute.