Σχέδιο του Sir William Gell, 1801-1813. Επεξεργασία από το Δίπυλον.

Η περιοχή των Δυτικών Λόφων ενσωματώθηκε εξαρχής στο αστικό περιβάλλον της πρωτεύουσας και έχει έκτοτε αποτελέσει το επίκεντρο μιας ποικιλίας παρεμβάσεων, όπως εξόρυξης λίθων, εξωραϊσμού και αναδάσωσης, ενεργειών ατομικής ή συλλογικής ιδιοποίησης αλλά και εικαστικών δρώμενων.

Το έργο συνίσταται στη συγκέντρωση και επεξεργασία αρχειακού υλικού για τη μελέτη της μορφής των λόφων, εστιάζοντας στα αρχαιολογικά κατάλοιπα, το οδικό δίκτυο και τη μεταβαλλόμενη τοπογραφία.

Η μελέτη επιχειρεί τον εμπλουτισμό του δημοσιευμένου υλικού με νέα στοιχεία, ούτως ώστε να συμβάλει στην κατά το δυνατόν ανασύσταση της μορφής των λόφων κατά την αρχαιότητα.

Αξιοποιώντας τα οφέλη του GIS, καταβάλλουμε προσπάθεια ώστε το ποικίλο συγκεντρωμένο υλικό (χάρτες, ανασκαφικά σχέδια, φωτογραφίες, σκίτσα κ.ά.) να τοποθετηθεί στο χώρο και στο χρόνο, και να δημοσιευθεί στο διαδίκτυο με τη βοήθεια του web-mapping. Ελπίζουμε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη και ανάδειξη των Δυτικών Λόφων των Αθηνών.

Από τον Ιανουάριο 2018, με την ευγενική υποστήριξη από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προχωρούμε στην υλοποίηση μελέτης με τίτλο «Ανάπτυξη μεθοδολογίας τεκμηρίωσης αρχαιολογικών χώρων σε αστικό περιβάλλον: Καταγραφή και προσομοίωση των ιστορικών μετασχηματισμών του λόφου του Φιλοπάππου στην Αθήνα».

Οι ψηφιακοί πόροι που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του έργου θα διατεθούν ανοιχτά για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου ή φορέα πολιτιστικής διαχείρισης.


Ο Άγιος Δημήτριος Λουμπαρδιάρης σε μία από τις παλαιότερες απεικονίσεις του. Λεπτομέρεια από το Selina Bracebridge, Notes Descriptive of a Panoramic Sketch of Athens, 1839