""
 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018


Χωρική σκέψη στην Αρχαιολογία και την Ιστορία μέσω GIS

Το Δίπυλον σε συνεργασία με την commonspace, υπό την αιγίδα του ελληνικού παραρτήματος του διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Εφαρμογές Πληροφορικής και Ποσοτικές Μέθοδοι στην Αρχαιολογία» (CAA-GR) και με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών πραγματοποίησε σεμινάριο διάρκειας 24 ωρών με θέμα "Χωρική σκέψη στην Αρχαιολογία και την Ιστορία, μέσω Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)".

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η εξοικείωση με τις βασικές αρχές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και τις κύριες εφαρμογές τους στην Ιστορία και την Αρχαιολογία. Η διδακτική προσέγγιση έδωσε προσοχή στη δομημένη και μεθοδολογική επίλυση χωρικών προβλημάτων της ιστορικής έρευνας, με έμφαση σε αρχαιολογικά δεδομένα.

Προερχόμενοι από διαφορετικές ειδικότητες, οι συμμετέχοντες κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων όπως προϊστορική αρχαιολογία, βυζαντινή τέχνη, αρχιτεκτονική, μεταναστευτικό κ.ά., για τα οποία η γνώση GIS μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη στους μελετητές.