ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

12-15 AΠΡΙΛΙΟΥ 2018


Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας

Το Δίπυλον συμμετείχε στο 11ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (ICHGS - 2018), το οποίο πραγματοποιήθηκε 12-15 Απριλίου 2018 στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου.

Στην ανακοίνωσή μας με θέμα “The Western Hills of Athens: A Methodological Framework for Bringing Storytelling and Mapping Together” εστιάσαμε στις προκλήσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι αρχαιολογικοί χώροι εντός του αστικού περιβάλλοντος και τονίσαμε την αξία του αρχειακού υλικού για τη μελέτη των διαχρονικών μετασχηματισμών τους. Συγκεκριμένα, προτείναμε μία μεθοδολογία η οποία συνδυάζει τη χαρτογραφία και την αφήγηση και αξιοποιεί τις δυνατότητες της γεωπληροφορικής, ώστε να μετατρέψει το αρχειακό υλικό (χάρτες, αρχαιολογικά σχέδια, περιγραφές περιηγητών, εικόνες, σκίτσα κ.α.) σε ένα σύνολο δεδομένων με χωρική και χρονική ταυτότητα, ικανό να αφηγηθεί διαχρονικούς μετασχηματισμούς. Έμφαση δόθηκε στους μετασχηματισμούς του αναγλύφου, του οδικού δικτύου και των αρχαιολογικών καταλοίπων των Δυτικών Λόφων των Αθηνών.

Η ανακοίνωση εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου του Διπύλου για τους Δυτικούς Λόφους των Αθηνών, που χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.