ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

18 MAIOY 2018


Χωρική Ανάλυση Αρχείων Εικόνας

Tο Δίπυλον υπό την αιγίδα του ελληνικού παραρτήματος του διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Εφαρμογές Πληροφορικής και Ποσοτικές Μέθοδοι στην Αρχαιολογία» (CAA-GR) και με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, πραγματοποίησε σεμινάριο διάρκειας 10 ωρών με θέμα "Χωρική Ανάλυση Αρχείων Εικόνας".

Το σεμινάριο διεξήχθη με τη μορφή εργαστηρίου χρησιμοποιώντας δεδομένα και παραδείγματα από τους τομείς της Ιστορίας της Τέχνης και της Πολιτιστικής Διαχείρισης και είχε σκοπό την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τους βασικούς όρους, τις έννοιες, καθώς και τις μεθόδους και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία των αρχείων εικόνας και την εκτέλεση αυτής της ανάλυσης. Χωρίστηκε σε δύο βασικές ενότητες, την γεωαναφορά και τη χωρική στατιστική ανάλυση εικόνων.