Το έργο ζωής της Judith Binder
Μάιος 7, 2018
Συμμετοχή στους Αρχαιολογικούς Διαλόγους
Μάιος 23, 2018

Χωρική Ανάλυση Αρχείων Εικόνας

Το Δίπυλον υπό την αιγίδα του ελληνικού παραρτήματος του διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Εφαρμογές Πληροφορικής και Ποσοτικές Μέθοδοι στην Αρχαιολογία» (CAA-GR) και με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, πραγματοποίησε σεμινάριο διάρκειας 10 ωρών με θέμα "Χωρική Ανάλυση Αρχείων Εικόνας".

Το σεμινάριο διεξήχθη με τη μορφή εργαστηρίου χρησιμοποιώντας δεδομένα και παραδείγματα από τους τομείς της Ιστορίας της Τέχνης και της Πολιτιστικής Διαχείρισης και είχε σκοπό την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τους βασικούς όρους, τις έννοιες, καθώς και τις μεθόδους και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία των αρχείων εικόνας και την εκτέλεση αυτής της ανάλυσης. Χωρίστηκε σε δύο βασικές ενότητες, την γεωαναφορά και τη χωρική στατιστική ανάλυση εικόνων.

Dp066_gr