ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

31 ΜΑΙΟΥ - 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018


Ανακοίνωση στους Αρχαιολογικούς Διαλόγους 2018

Το Δίπυλον συμμετείχε στην 4η Συνάντηση των Αρχαιολογικών Διαλόγων που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με θέμα «Πόλεις / Αστικό Τοπίο» από τις 31 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου 2018.

Η ανακοίνωσή μας είχε θέμα “Το αρχαίο τείχος των Αθηνών και η προβολή του μέσα από τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών” και παρουσιάστηκε την Κυριακή 3 Ιουνίου στο πλαίσιο της συνεδρίας Οι υπόγειες αρχαιότητες ως ευκαιρίες επανασύνδεσης των αστικών πληθυσμών με το παρελθόν.

Το αρχαίο τείχος των Αθηνών προσφέρεται, ανάμεσα σε άλλες «υπόγειες αρχαιότητες», ως μια εξαιρετική περίπτωση μελέτης για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της αστικής αρχαιολογίας, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των δυνατοτήτων που παρέχουν σήμερα οι νέες τεχνολογίες. Διατηρείται σε περίπου 50 αρχαιολογικές θέσεις μέσα στην πόλη, άλλοτε ορατό σε υπόγειους χώρους κτηρίων και σε υπαίθριους χώρους οικοπέδων ή κάτω από γυάλινα δάπεδα, και άλλοτε σε κατάχωση in situ. Παρά το γεγονός ότι πολλά από αυτά τα κατάλοιπα βρίσκονται πάνω σε καθημερινές διαδρομές πολλών Αθηναίων, στην πραγματικότητα είναι μακριά από τη σύγχρονη ζωή και απέχουν από το να υφίστανται ως πολιτισμικό αγαθό της κοινωνίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εφαρμοσμένοι τρόποι προστασίας του αρχαίου τείχους στη ουσία δεν λειτουργούν ενισχυτικά για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος της ευρύτερης κοινωνίας ούτε για την προβολή των βασικών αξιών του ως μνημείου, όπως είναι η μνημειακότητα, η ιστορικότητα και η τοπογραφική σημασία.

Η διάσπαρτη πληροφορία μπορεί όμως να αναβαθμιστεί και να αξιοποιηθεί μέσα από τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών. Στους Αρχαιολογικούς Διαλόγους, το Δίπυλον παρουσίασε για πρώτη φορά τη νέα εφαρμογή Walk the Wall Athens (Android and iOS) που δημιούργησε για smartphones και tablets, και πήρε μέρος σε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις δυνατότητες ανάδειξης των υπογείων αρχαιοτήτων.