ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ NEA

19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018


Νέο έργο ΔΥΤΙΚΟΙ ΛΟΦΟΙ ΑΘΗΝΩΝ

Η ψηφιακή πλατφόρμα για τους Δυτικούς Λόφους των Αθηνών υλοποιήθηκε το 2018 με την ευγενική υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση. Η ομάδα του Διπύλου συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε αρχειακό υλικό που τεκμηριώνει τις αλλαγές στη μορφή των λόφων των Μουσών, της Πνύκας και των Νυμφών. Εστιάζουμε στα αρχαιολογικά κατάλοιπα, το οδικό δίκτυο και τη μεταβαλλόμενη τοπογραφία, δηλ. στην ανθρώπινη δραστηριότητα στους Λόφους.

Το έργο αποτελείται από τον ιστότοπο ΔΥΤΙΚΟΙ ΛΟΦΟΙ ΑΘΗΝΩΝ και τον ψηφιακό χάρτη.