Το έργο της J. Binder διαθέσιμο από το Δίπυλον
Δεκέμβριος 10, 2018
Οργάνωση σεμιναρίου GIS στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες υπό την αιγίδα του οργανισμού CAA-GR
Φεβρουάριος 8, 2019

Νέο έργο ΔΥΤΙΚΟΙ ΛΟΦΟΙ ΑΘΗΝΩΝ

Η ψηφιακή πλατφόρμα για τους Δυτικούς Λόφους των Αθηνών υλοποιήθηκε το 2018 με την ευγενική υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση. Η ομάδα του Διπύλου συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε αρχειακό υλικό που τεκμηριώνει τις αλλαγές στη μορφή των λόφων των Μουσών, της Πνύκας και των Νυμφών. Εστιάζουμε στα αρχαιολογικά κατάλοιπα, το οδικό δίκτυο και τη μεταβαλλόμενη τοπογραφία, δηλ. στην ανθρώπινη δραστηριότητα στους Λόφους.

Το έργο αποτελείται από τον ιστότοπο ΔΥΤΙΚΟΙ ΛΟΦΟΙ ΑΘΗΝΩΝ και τον ψηφιακό χάρτη.