Νέο έργο ΔΥΤΙΚΟΙ ΛΟΦΟΙ ΑΘΗΝΩΝ
Δεκέμβριος 19, 2018
Ξενάγηση σε μαθητές σχολείου της Λούτσας
Μάρτιος 27, 2019

Οργάνωση σεμιναρίου GIS στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες υπό την αιγίδα του οργανισμού CAA-GR

Το σεμινάριο GIS στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες που οργανώνει κάθε χρόνο το Δίπυλον θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2019 υπό την αιγίδα του Eλληνικού Παραρτήματος του Διεθνούς μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού «Εφαρμογές Πληροφορικής και Ποσοτικές Μέθοδοι στην Αρχαιολογία» (CAA-GR) και σε συνεργασία με την commonspace. Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής θα ξεκινήσει την 1η Μαρτίου 2019.

caa-greece-main