ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ

26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019


Ξενάγηση σε μαθητές σχολείου της Λούτσας

Την Τρίτη 26 Μαρτίου περπατήσαμε μαζί με τους μαθητές της πρώτης Λυκείου του 1ου ΓΕΛ Αρτέμιδος, και τις καθηγήτριές τους, κυρίες Σταυρούλα Βαζαίου και Όλγα Παπαδοπούλου, στους λόφους των Μουσών, της Πνύκας και των Νυμφών. Με τη βοήθεια της εφαρμογής Walk the Wall Athens, μιλήσαμε για το τείχος, τις συνοικίες, τους δρόμους και τα νεκροταφεία της αρχαίας Αθήνας, ενώ οι μαθητές επιδόθηκαν παράλληλα σε παιχνίδι ρόλων· ο χαρτογράφος, ο αρχαιολόγος, ο κτίστης, ο πολίτης και ο έμπορος συνεργάστηκαν, ανασυγκροτώντας νοερά τη διαδρομή σε έναν χάρτη του 19ου αιώνα του Johann Kaupert!