ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ NEA

19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020


Aνακοίνωση στο Διεθνές Ψηφιακό Συνέδριο «Ψηφιακές Αναβαθμίδες Ιστορίας. Σύγχρονα Εργαλεία, Νέες προσεγγίσεις», 2020

Το Δίπυλον συμμετείχε στο Διεθνές Ψηφιακό Συνέδριο «Ψηφιακές Αναβαθμίδες Ιστορίας. Σύγχρονα Εργαλεία, Νέες προσεγγίσεις» που πραγματοποιήθηκε στις 14-16 Οκτωβρίου. Το συνέδριο οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών - Εθνικό Iδρυμα Ερευνών και διεξάχθηκε σε εικονικό περιβάλλον.

Η Μαρία Καραγιαννοπούλου, αρχαιολόγος, παρουσίασε το έργο του Διπύλου με την ανακοίνωση «Χαρτογραφώντας τις Αρχαιότητες των Αθηνών: Μια ψηφιακή ανάγνωση των σωστικών ανασκαφών» .