ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ NEA

04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020


Έργο MINERVA, πρόγραμμα Erasmus+ KA203, 2020

Το Δίπυλον συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ με το έργο MINERVA. Μέσα από έννοιες και εργαλεία των Γεωεπιστημών το έργο MINERVA: Mapping Cultural Heritage. Geosciences Value in Higher Education στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας στο γνωστικό αντικείμενο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και προτείνει νέες προσεγγίσεις στην ανώτατη εκπαίδευση.

Στο MINERVA το Δίπυλον συνεργάζεται με άλλες 5 ευρωπαϊκές χώρες:

Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, Ιταλία (Υπεύθυνος έργου)

Πανεπιστήμιο του St. Etienne, Γαλλία

Πανεπιστήμιο της Castilla-La Mancha, Ισπανία

Πανεπιστήμιο της Nis, Σερβία

Ερευνητικό κέντρο της Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, Σλοβενία

Στόχος του Erasmus+ είναι να συμβάλει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη, την κοινωνική ισότητα και ένταξη, την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

#MINERVA.EU