ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ NEA

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021


Συνάντηση εργασίας «in-athens, Ιστορίες μιας αόρατης Αθήνας», 2021

Για τις ανάγκες του έργου «in-Athens, Ιστορίες μιας αόρατης Αθήνας» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-01696), η ομάδα του Διπύλου ταξίδεψε στη Σύρο στις 21, 22 και 23 Οκτωβρίου για να συναντήσει τους υπόλοιπους φορείς.

Το έργο έχει ως κύριο αντικείµενο τη µετατροπή αρχειακού υλικού εξαιρετικής ιστορικής αξίας σε µια σειρά ψηφιακών εφαρµογών αφηγήσεων µε τη βοήθεια σύγχρονων συν-σχεδιαστικών εργαλείων. Στόχος είναι η ανάδειξη της αρχαίας, νεότερης και σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς της Αθήνας με επίκεντρο τα κτήρια και το αρχαιολογικό απόθεμα της πλατείας Συντάγματος, της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας και της οδού Ερμού.

Ομάδα έργου: HERMeS, MONUMENTA, GET, ΜΕΛΙΣΣΑ, ΔΙΠΥΛΟΝ

Ο ιστότοπος του έργου