ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ NEA

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022


Παρουσίαση στο μάθημα «Αειφόρος Ανάπτυξη για ψηφιακές πόλεις» του ΠΜΣ Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT & Προηγμένες Τεχνολογίες, 2022

Το Δίπυλον συμμετείχε στο μάθημα «Αειφόρος Ανάπτυξη για ψηφιακές πόλεις» του ΠΜΣ Ψηφιακός Πολιτισμός, Έξυπνες Πόλεις, IoT & Προηγμένες Τεχνολογίες (Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς). Ο Γιώργος Λαμπρόπουλος, μηχανολόγος μηχανικός και μέλος της ομάδας μας, παρουσίασε όλα τα έργα του Διπύλου στους φοιτητές και ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών. Ήταν χαρά μας να μοιραστούμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας με τους φοιτητές!