ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ NEA

20 ΜΑΪΟΥ 2022


Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ψηφιακών Εργαλείων στον Πολιτισμό

To Δίπυλον ταξίδεψε στη Σύρο για να συμμετέχει στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ψηφιακών Εργαλείων στον Πολιτισμό που διοργανώθηκε από το HERitage Management e-Society (HERMeS) και το Ινστιτούτο Σύρου μεταξύ 20 και 24 Μαΐου 2022.

Το σεμινάριο είχε σκοπό την ενημέρωση επάνω στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις που συμβαίνουν στην πολιτισμική και αρχιτεκτονική κληρονομιά μέσα από έναν συνδυασμό έξυπνων και απλών ψηφιακών εργαλείων. Οι δράσεις περιλάμβαναν εργαστήρια, σύντομες ομιλίες για καλές πρακτικές και ξεναγήσεις.

Στο πλαίσιο ανταλλαγής καλών πρακτικών σε ζητήματα που αφορούν την καταγραφή και προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς, το Δίπυλον παρουσίασε τα έργα του ως παραδείγματα ψηφιακής χαρτογράφησης (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και web-mapping) και διαχείρισης περιγραφικών και γεωχωρικών δεδομένων αλλά και ηχητικών εφαρμογών με έμπνευση θέματα αστικής αρχαιολογίας.