ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ NEA

23 IOYNIOY 2022


Συμμετοχή στη διακρατική συνάντηση του ερευνητικού προγράμματος MINERVA

Για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ MINERVA: Mapping Cultural Heritage. Geosciences Value in Higher Education, η ομάδα του Διπύλου συμμετείχε στη διακρατική συνάντηση που φιλοξενήθηκε στο Πανεπιστήμιο Jean Monnet του Saint-Étienne μεταξύ 23 και 24 Ιουνίου 2022.

Το Δίπυλον παρουσίασε τον σχεδιασμό των Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOC), που θα αποτελέσουν το επόμενο παραδοτέο του έργου (ΙΟ3).