1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021


Δημοσίευση στον συλλογικό τόμο Foreign People’s Greece: Literary, Geographic and Cultural Paths in Contemporary Greece, 2021

Το Δίπυλον είχε τη χαρά να συμβάλει με το άρθρο “Walk the Wall Athens: An Experiential Walk in the City” στον συλλογικό τόμο Foreign People’s Greece: Literary, Geographic and Cultural Paths in Contemporary Greece, Vol. 8, No. 1 (ημερομηνία έκδοσης 10 Σεπτεμβρίου 2021) που εκδόθηκε από το επιστημονικό περιοδικό LCM - Languages Cultures Mediation του Πανεπιστημίου του Μιλάνο.

Το άρθρο διατίθεται ελεύθερα από τον σύνδεσμο του περιοδικού.