1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022


Δημοσίευση στον συλλογικό τόμο Transdisciplinary Multispectral Modelling and Cooperation for the Preservation of Cultural Heritage, 2022

Το Δίπυλον συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο International Conference on Transdisciplinary Multispectral Modeling and Cooperation for the Preservation of Cultural Heritage που διοργανώθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και έλαβε χώρα στην Αθήνα μεταξύ 13 και 15 Δεκεμβρίου 2021.

Η ανακοίνωση με τίτλο Mapping Ancient Athens: A Digital Map to Rescue Excavations δημοσιεύθηκε στον συλλογικό τόμο Transdisciplinary Multispectral Modelling and Cooperation for the Preservation of Cultural Heritage, μέρος της σειράς Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 1574).

Διατίθεται από τον σύνδεσμο των εκδόσεων Springer.